Logistyka i transport w obliczu pracowników ze Wschodu

Do 2050 roku na rynku pracy zabraknie około 10,6 mln osób w wieku 18–44 lat. Może to wyrównać migracja 4,5 mln pracowników ze Wschodu – wynika z danych Deloitte. W 2017 roku zostało wydanych 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, z czego 94 proc. dla Ukraińców. Pracownicy ze Wschodu potrzebni są zwłaszcza w branży logistycznej, dla której są oni gwarantem Read more about Logistyka i transport w obliczu pracowników ze Wschodu[…]

skład podatkowy

Skład podatkowy – najważniejsze informacje

Skład podatkowy posiada szczególny status. Jest to wyznaczone miejsce określone w zezwoleniu, spełniające określone ustawą warunki, gdzie towary akcyzowe mogą być produkowane, magazynowane, przeładowywane czy przetwarzane. Do składu podatkowego wyroby akcyzowe mogą być wprowadzane lub wyprowadzane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy. W składzie podatkowym mogą być magazynowane i produkowane nie tylko towary własne prowadzącego Read more about Skład podatkowy – najważniejsze informacje[…]

prognoza dla transportu 2018

Prognoza Eurotrans Handzel na rok 2018

Miniony rok 2017 był pod względem zamówień transportowych jednym z rekordowych. Rodzime firmy od dłuższego czasu królują na europejskich drogach, zagarniając dla siebie ponad 25% rynku transportowego. Na rok 2018 w transporcie branża na wzrosty reaguje optymistycznie, wszystkie segmenty notują zyski – od handlarzy samochodami aż po kierowców, co wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń. Oczywiście Read more about Prognoza Eurotrans Handzel na rok 2018[…]