Zarządzanie ryzykiem w logistyce dostaw produktów oraz surowców w transporcie

Główną funkcją transportu jest przemieszczanie się towarów oraz osób. Należy pamiętać, że z transportem wiąże się ryzyko, które dotyczy tego iż nie zawsze ładunek dojeżdża do odbiorcy w stanie nieuszkodzonym lub w całości. Ryzyko w transporcie towarów jest to ogół czynników, jakie mają doprowadzić do powstania szkody w przewożonej przesyłce.

Zarządzanie ryzykiem w transporcie

Rządzi się ono bardzo podobnymi prawami we wszystkich dziedzinach gospodarki. Jeśli chodzi o różnicę, dotyczy ona jedynie rodzajów ryzyka, z jakimi poszczególne branże mają do czynienia. W sektorze usług logistycznych, w wyniku postępującej globalizacji, przedsiębiorstwa mają do czynienia z coraz bardziej skomplikowanym systemem w łańcuchu dostaw. Coraz częściej klienci przenoszą na operatorów logistycznych pewną część zadań z zakresu zarządzania logistyką  dla przykładu: organizację dostaw do magazynów, przechowywanie towarów, kompletację zamówień czy realizację zakupów. Są też usługi dodatkowe na przykład: fakturowanie, windykacja czy copacking .

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

Operatorzy logistyczni, którzy przejmują na siebie coraz więcej zadań, mają pełną świadomość tego, że prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest nieuniknione. W głównej mierze wynika to z możliwości popełniania błędów jakie powstają z braku świadomości pracowników, z niewłaściwie skonstruowanych procesów a także dużej ilości czynników zewnętrznych, które są niezależne od przedsiębiorcy.
Do obszarów ryzyka na pewno można zaliczyć: ryzyko kursowe, brak wykwalifikowanej kadry, bezpieczeństwo środowiska oraz pracy, obsługę logistyczną towarów.

Ryzyko

Jak wyglądają procesy organizacyjne w przedsiębiorstwie transportowym ?

Działy, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie spedycji oraz transportu potrzebują:

  • zapewnienia dostępu do danych, które nie są ewidencjonowane w systemach ERP, m.in: adresów dostaw, informacji o kierowcach czy tras przejazdu.
  • efektywnego zarządzania zleceniami, jakie są dostarczane do nich z działów handlowych. Każde ze zleceń musi zawierać szczegółowe informacje: z jakiego magazynu, w jakim czasie oraz w jakich warunkach powinno zostać dostarczone.
  • efektywnego zarządzania opakowaniami: ile bębnów, ile palet, czy też innych specjalizowanych opakowań znajduje się u klienta, ile posiada przewoźnik, ile jest w magazynach firmy.

Źródło: https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/

Opracowała: Aleksandra Fila