Jak logistyka wpływa na poziom kapitału obrotowego netto ?

Kapitał netto oraz logistyka są to dwa elementy zarządzania, które posiadają znaczący wpływ na konkurencyjność, standing finansowy oraz bezpieczeństwo funkcjonowania na rynku. Logistyka jest procesem związanym z zarządzaniem dostawami oraz przechowywaniem zapasów. W ciągu ostatnich lat największe sukcesy w biznesie osiągnęły przedsiębiorstwa, które potrafiły skutecznie oraz szybko dostarczać produkty odbiorcom. Udawało im się to dzięki sprawnie zorganizowanej logistyce.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Mówi się, że sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw jest podstawą gwarantującą sukces firmy. Przedsiębiorstwa, które stosują metodę zarządzania łańcuchem dostaw, uważają ją za główny czynnik determinujący sukces. Możemy do niej zaliczyć : Dell, Airbus, czy Amazon. Uważa się jednak, że ten sposób zarządzania związany jest z ciągłym doskonaleniem. Osoby, które zarządzają przedsiębiorstwami są zainteresowane utworzeniem sprawnego systemu dostaw oraz procesu magazynowania dóbr, co z pewnością przełoży się na  poprawę wyników finansowych oraz wzrost ich pozycji na rynku. Najważniejszym czynnikiem do budowania przewagi konkurencyjnej jest zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Ważne jest aby menadżerowie, w celu poprawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zbadali wpływ na poszczególne elementy tworzące kapitał obrotowy netto ma logistyka.

Logistyka

Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie

Z terminem kapitał obrotowy łączą się dwa pojęcia: kapitał obrotowy netto oraz brutto. Co to jest kapitał obrotowy brutto ? Są to aktywa obrotowe, w związku z czym obejmuje: należności, zapasy, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia okresowe. Najprościej kapitał obrotowy netto określa się jako różnicę pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami bieżącymi. Jest to zatem kapitał finansujący tylko tę cześć aktywów obrotowych, która nie została sfinansowana zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Jeśli chodzi o kapitał obrotowy netto, pełni on kilka ważnych ról przedsiębiorstwie: jest miernikiem płynności finansowych oraz redukuje negatywny wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zabezpiecza przed zmiennością dostaw.

Wartość kapitału obrotowego

Kapitał obrotowy związany jest z logistyką. Dodatni kapitał obrotowy oznacza bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Aktywa obrotowe są finansowane poprzez zobowiązania krótkoterminowe oraz poprzez długoterminowe zobowiązania oraz kapitał własny. Ujemny kapitał obrotowy netto pojawia się w momencie gdy zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe.

Opracowała : Aleksandra Fila
Źródło: https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/