Manufacturing Execution System – jak wygląda system wdrożenia ?

Jest to system realizacji produkcji. Wykorzystuje on technologię informatyczne, elementy automatyki oraz oprogramowanie. Pozwala on także zbierać informację prosto ze stanowisk produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Zadaniem systemu jest zagwarantowanie możliwie najwyższej jakości produkcji.

Etapy wdrożenia systemu zarządzania produkcją

Na początku dokonuje się analizy oraz wykorzystania produktu standardowego. Klient a także konsultant ma do dyspozycji system, który posiada określone dane, możliwości a także funkcje. Bardzo ważne jest, aby konsultant posiadał wiedzę z zakresu produktów, które będzie miał do dyspozycji a także aby znał specyfikę branży klienta oraz procesu produkcyjnego. W kolejnym etapie system zarządzania produkcją konfigurowany jest w taki sposób, aby spełniał on wymagania klienta.

W dobie przemysłu 4.0 informatyzacja przedsiębiorstwa jest nieunikniona, natomiast rozwój firmy musi następować etapowo i w sposób bardzo przemyślany.

System MES

Aby dobrze wykorzystać ten system, należy najpierw zastanowić się czy są jakiekolwiek przesłanki, które skłaniają do jego wdrożenia. Należy tutaj dokonać analizy : składu maszyn oraz wielkości firmy. W przypadku małych firm, wdrożenie systemu realizacji produkcji jest nieopłacalne.

W przypadku mniejszych zakładów, które mają nie zbyt skomplikowaną strukturę zarządzanie odbywa się przy udziale prostych narzędzi informatycznych. System MES jest już przydatny w przypadku średnich firm – gdy park maszynowy składa się już z co najmniej kilku linii produkcyjnych  lub kilkunastu maszyn. Nawet linie, które nie są w pełni zautomatyzowane, czy obsługiwane ręcznie mogą a czasami wręcz muszą wykorzystań narzędzia IT.

MES

Wpływ automatyzacji

Automatyzacja wpływa na sposób rejestracji danych. W przypadku gdy w firmie funkcjonują maszyny starego typu, można je zmodernizować instalując odpowiednie czujniki, które będą także automatycznie zasilały system MES w odpowiednie dane. Istnieje możliwość wprowadzania danych do systemu ręcznie przez operatorów, przy użyciu indywidualnie przygotowanych paneli oraz urządzeń końcowych.

Automatyzacja jest bardzo przydatnym narzędziem w poprawianiu wydajności produkcji. Za symptom sugerujący wprowadzenie rozwiązania MES, można przyjąć zauważalny brak informacji płynących z produkcji. Podstawą do działania jest zatem rzetelna informacja. W wielu przypadkach właśnie MES pozwala rozwiązać najpoważniejsze problemy, a wdrażane później rozwiązanie APS stanowi kolejny etap poprawiania wydajności całego zakładu.

Źródło: https://trans.info/pl/
Opracowała : Aleksandra Fila