Analiza zapotrzebowania na pracę przewozową w procesach transportowych

W dzisiejszym świecie transport samochodowy jest najpopularniejszym środkiem to przemieszczania ludzi i towarów. Intensywny rozwój transportu drogowego rozpoczął się pod koniec XX wieku. Środkiem transportu jest pojazd drogowy, którym przewozi się towary oraz pasażerów. Jest to usługa transportowa, która świadczona jest przez przewoźników drogowych. Ten rodzaj transportu ma swoje wady jak i zalety.

Ruch samochodu jako proces energetyczny

Samochód jest trudnym obiektem technicznym, który posiada określone cechy zarówno geometryczne jak i fizyczne. Ruch samochodu jest odpowiedzią na działanie kierowcy, jednak występują poważne zakłócenia i ograniczenia tego ruchu. Ograniczenia te spowodowane są, iż ruch samochodu podporządkowany jest prawom fizyki, w szczególności dynamiki. Zrozumienie tych praw oraz zasad jest niezbędne do wyjaśnienia procesów jakie zachodzą podczas ruchu samochodu, a także wyjaśnienie niektórych sytuacji krytycznych, powodujących między innymi : wywrócenia pojazdu.

Ruch samochodu można potraktować także jako pewien proces energetyczny, w którym energia jest przekazywana od silnika do kół napędowych. Znaczący wpływ na ruch samochodu mają oddziaływania zewnętrzne, jest to między innymi : działanie wiatru bocznego oraz oddziaływanie innych uczestników ruchu drogowego i nierówności dróg.

opór

Opory ruchu samochodu

Aby właściwie wykonywać zadania przewozowe pojazd powinien charakteryzować się odpowiednimi właściwościami dynamicznymi, które potrafią określić największe osiągi samochodu ( tzw. górne graniczne ). O parametrach ruchu decyduje układ oraz wartość sił zewnętrznych jakie działają na pojazd. Jeśli jest mowa o ruchu prostoliniowym, takimi siłami są opory ruchu. Do oporów ruchu zalicza się te siły zewnętrzne, które przebiegając równolegle do kierunku ruchu pojazdu mają przeciwny zwrot, a mianowicie wyróżniamy tutaj:

– opór wzniesienia ( który przypisany jest do środka ciężkości samochodu ),

– opór powietrza ( który działa na aerodynamiczny środek naporu, którego wysokość nad jezdnią zależy od ukształtowania bryły samochodu ),

– opór toczenia ( który działa na linii styku koła z nawierzchnią ),

Opór toczenia oraz opór wzniesienia

Jeśli chodzi o opory powietrza oraz toczenia występują one zawsze, a ich suma stanowi tzw. opór podstawowy, natomiast jeśli chodzi o opory wzniesienia występują one okresowo.
Opór wzniesienia występuję tylko i wyłącznie podczas jazdy pod górę i stanowi go równoległa do nawierzchni składowa siły ciężkości. Natomiast w przypadku zjeżdżania z pochyłości składowa ta, przyjmując zwrot zgodny z kierunkiem jazdy, staje się siłą wymuszającą ruch samochodu.

Opór toczenia jest sumą oporów toczenia wszystkich kół, również w samochodach ciężarowych o zróżnicowanych wymiarach ogumienia kół osi przedniej oraz tylniej, gdzie przyjmuje się jednakową dla wszystkich kół wartość współczynnika oporu toczenia.

 

Źródło: https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy
Opracowała : Aleksandra Fila