Piramida Sunflower – system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego

W obecnych czasach problem bezpieczeństwa ruchu drogowego staje się istotną, a czasami nawet kluczową kwestią w wielu krajach. Związane to jest z dużą ilością zdarzeń drogowych. W głównej mierze tych, w których następstwem są poważne obrażenia czy nawet śmierć uczestników.

Bezpieczeństwo na drodze

Z racji tego, że bezpieczeństwo na drodze jest coraz to większym problemem  dla społeczeństw oraz rządów na całym świecie, coraz większy nacisk należy położyć na poprawę infrastruktury, stanu pojazdu a także profesjonalizmu kierowców poprzez szkolenia w sektorze transportu drogowego.

Warunkiem jaki jest konieczny dla zmniejszenia liczby wypadków drogowych jest dodatkowo wzrost wiedzy na temat głównych ich przyczyn, a także dodatkowo świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich zainteresowanych stron. Mowa tutaj między innymi o : naukowcach, producentach, operatorach wózków, politykach, kierowcach zawodowych czy też innych uczestnikach dróg. W związku z tym należy poszukiwać coraz to nowych rozwiązań proceduralnych, które byłby w stanie pozwolić na redukcję negatywnego wpływu ruchu drogowego na środowisko, społeczeństwo czy też gospodarkę.

Sunflower

System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego

Można go określić jako złożoną strukturę instytucjonalną zawierającą współpracujące i wzajemnie na siebie oddziałujące jednostki. Strukturę, która wspiera zadania i procesy jakie są niezbędne do ograniczania oraz zapobiegania wypadkom drogowym.
Organizacja zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego jest jednym z warunków aby uzyskać dobre wyniki w tym zakresie. Stwierdzono, że kluczowe czynniki sukcesu, w krajach o najniższych wskaźnikach śmiertelności lub największego postępu wynikają z odpowiedniej identyfikacji problemów i rozwoju, które oparte są na strategii, dowodach. Łączy się to z przejrzystym zakresem odpowiedzialności instytucjonalnej oraz celami ilościowymi.

Piramida Sunflower

Wśród wielu procedur oraz standardów jakie funkcjonują w odniesieniu do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, a które pozwalają na benchmarking bezpieczeństwa ruchu drogowego i trendów bezpieczeństwa a także na ilościowe przedstawienie bezpieczeństwa państwa, należy zwrócić uwagę na tzw. : „ piramidę słonecznika „ Jej założeniem jest znalezienie zastosowania do porównań bezpieczeństwa między wszystkimi krajami w Unii Europejskiej, a także innymi krajami na całym świecie. Takie podejście stwarza ramy koncepcyjne, w celu określenia czynników powodujących
poprawę bezpieczeństwa na drogach.

 

 

Źródło: https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/
Opracowała : Aleksandra Fila