Ładunki ponadgabarytowe : bezpieczeństwo systemów logistycznych.

W związku ze zwiększającymi się wymaganiami w zakresie obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego, przemieszczania, składowania oraz rosnące koszy kapitału nastąpił rozwój logistyki w przedsiębiorstwach oraz pomiędzy organizacjami. Bardzo często słowo logistyka, przedstawiana jest jako zbiór technik, zasad działania czy metod. Czasem także jako sfera zarządzania ( procesy oraz praktyczne działania, które przede wszystkim odnoszą się do wzajemnie powiązanych przepływów informacji oraz rzeczy ).

Wzrost konkurencji na rynku

Można zaważyć pewną zależność, objawia się ona tym, że znaczenie logistyki rośnie równolegle ze wzrostem konkurencji na rynku. Zjawisko to dotyka nie tylko wielkie koncerny, ale także małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Zadania jakie stawiane są służbom logistycznym różnią się od siebie w zależności od wielkości oraz struktury firmy. Jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa, wszystkie funkcje logistyczne może wykonywać jedna osoba ( w wielu przypadkach jest to właściciel ). W koncernach natomiast istnieją działy, które zajmują się logistyką ( np. produkcji, dystrybucji, zaopatrzenia czy też zwrotu ).

W naszym kraju logistyka znalazła uznanie dopiero w połowie lat 90- tych. Na samym początku jej celem były procesy związane z przepływem materiałów oraz surowców a także dodatkowo, różne procesy związane ze składowaniem, magazynowaniem oraz dystrybucją towarów. Przykładami tendencji oddziałujących na logistykę jest rozwój technologii informatycznych oraz wzrost konkurencji. Systemy logistyczne są to celowo zintegrowane oraz zorganizowane przepływy produktów oraz materiałów a także dodatkowo odpowiadającym im informacji, które umożliwiają optymalizację w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Odbywa się to między innymi poprzez identyfikację towarów w łańcuchu dostaw, monitoring w trakcie całego procesu i kontroling, wcześniejszą symulację komputerową, czy też elektroniczną wymianę danych.

ładunek

Zapotrzebowanie na przewozy ponadgabarytowe

Na rynku usług transportowych istnieje zapotrzebowanie na przewozy ładunków, które ze względu na swoje cechy, nie nadają się do przewozu standardowymi środkami transportu. Wzrost gospodarczy oraz powstające nowe inwestycje powodują nieustanny wzrost liczby przewozów ładunków ponadgabarytowych. Ładunki te mają wymiary oraz wagę, które odbiegają od parametrów ładowności a także przestrzeni ładunkowej standardowych środków przewozowych. Są to zarówno ładunki o dużej wartości użytkowej jak i nominalnej.

Na rynku wykształcił się typ przewozów, które nazywane są przewozami specjalnymi ( ponadgabarytowymi czy ponadnormatywnymi ), które są kompleksową obsługą transportowo – spedycyjną, wymagającą skomplikowanego oraz wartościowego sprzętu przeładunkowego. Także specjalistycznego taboru przewozowego oraz specjalistycznej kadry przygotowującej, która realizuje tego typu przewozy.

Źródło: https://www.logistyka.net.pl/
Opracowała : Aleksandra Fila