Kondycja Polskiego Transportu Drogowego

W 2018 roku, ponad 30 tysięcy firm transportowych w Polsce przewiozło aż o 18% więcej towarów niż w roku ubiegłym. Natomiast sprzedaż usług wzrosła o około 13%. Należy jednak pamiętać o tym, że rodzimi przewoźnicy muszą się przygotować na wyzwania.

Ranking ryzyk ekonomicznych dla firm na 2019 r.

Według najnowszego rankingu, sektor transportowy ogółem zatrudnia 1 078 000 osób. Jest to jedna z dwóch branż, w których odnotowany został największy wzrost zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego. Ilość zakupionych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony, wzrosła o 8 % w stosunku do roku 2017. W roku ubiegłym polskie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 9 osób przetransportowały 603,9 mln ton towarów. Jest to wynik o 10 % większy do roku 2017. Jeśli chodzi o transport samochodowy Polacy przewieźli 289 920 tys. ton ładunków. Na podstawie tych wskaźników, można by odnieść wrażenie, że nasz transport drogowy jest sektorem, który prężnie się rozwija.

Zdaniem ekspertów rynku finansowego oraz ekonomistów jest całkiem inaczej. W raportach, które dotyczą upadłości firm w 2018roku, można wyraźnie dostrzec wzrost niewypłacalnych przedsiębiorstw w sektorze TSL. Zadłużenie polskich przewoźników, sięga łącznie ponad 925 mln PLN. Gdzie w roku 2017 wynosiło ono : 664 mln PLN.

Raporty

Ogólnopolskie centrum rozliczania kierowców

Przewoźnicy drogowi są narażeni na pewne zachwiania. Niższy wzrost gospodarczy w strefie euro, planowana secesja Wielkiej Brytanii, a także proponowane zmiany reguł funkcjonowania w międzynarodowym transporcie drogowym sprawiają, że przewóz towarów samochodami ciężarowymi staje się coraz większym wyzwaniem dla właścicieli firm.
Znaczący wpływ na kondycję polskich transportowców mają także: spadek rentowności krajowych przedsiębiorstw, wzrost wynagrodzeń – co powoduje wzrost kosztów pracowniczych. Należy też pamiętać o, wciąż zmieniających się regulacjach unijnych przepisów oraz specyfice rozliczeń za frachty.

Raporty dotyczące prognoz i zagrożeń

Polscy przedsiębiorcy mają problem z zatrudnieniem wykwalifikowanych kierowców. Braki szacuje się na około 30 000 pracowników. W celu poprawy tej sytuacji wprowadzono liczne ułatwienia dla pracowników ze Wschodu. Wciąż jednak nie ma wystarczającej ilości kierowców, co w znaczny sposób hamuje rozwój przedsiębiorstw, generuje koszty utrzymania oraz pozyskania pracowników.

 

Źródło: https://www.logistyka.net.pl/
Opracowała: Aleksandra Fila