Wyższe kary za nieprawidłowe delegowanie pracowników

Zgodnie z ustawą nr 2018 – 771 z 5 września 2018 r. Parlament francuski wprowadził do Kodeksu pracy wysokie kary administracyjne za naruszenia związane z delegowaniem pracowników. Wchodzą one w życie już 1 marca. Pracodawcy z pewnością mogą się spodziewać częstszych kontroli.

Wzrost kar

Za oddelegowanego pracownika wysokość nałożonej grzywny nie może być wyższa niż kwota 4 tys. euro oraz 8 tys. euro w przypadku powtórzenia naruszenia w ciągu dwóch lat od daty powiadomienia o pierwszej grzywnie. Największa szkoda dla pracodawców wynika z faktu, że w ten sam sposób dokonują oni oddelegowania każdego ze swoich pracowników. Oznacza to, że stwierdzenie naruszenia przy weryfikacji delegowania jednego z nich będzie oznaczać, że dokładnie te same naruszenia będą występować w przypadku pozostałych pracowników.

Takie sytuacje mogą doprowadzić do kumulowania się nałożonych kar, co oznacza otrzymanie wielokrotności grzywny, każdej w wysokości do 4 tys euro za naruszenie w delegowaniu jednego pracownika. W związku z tym, we francuskim Kodeksie pracy została przewidziana maksymalna, łączna kwota grzywny, która może być nałożona na pracodawcę.
Niestety to rozwiązanie nie poprawia jego sytuacji, ponieważ kwota ta nie może przekroczyć 500 tys. euro.

kara

Błędy na etapie sporządzania aktów oddelegowania

Zaostrzenie przepisów jest niepokojące szczególnie ze względu na wciąż popełniane przez pracodawców liczne błędy w delegowaniu pracowników, już na etapie sporządzania aktów oddelegowania. W aktach delegowania generowanych w systemie SIPSI przez pracodawców występują częste błędy przy określeniu: kwalifikacji kierowcy, wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę, stawek wypłacanych diet i ryczałtów za noclegi, daty zawarcia umowy z delegowanym pracownikiem, chociaż jest to informacja, którą pracodawca może w każdej chwili potwierdzić na podstawie umowy przechowywanej w aktach osobowych.
Pracodawcy bardzo często zapominają o okresach ważności aktów, w konsekwencji czego dochodzi do sytuacji, w której kierowca wykonujący usługę transportową na terenie Francji nie ma przy sobie aktualnego dokumentu oddelegowania. Sprawdzanie ważności dokumentów jest bardzo ważne.

 

Źródło: https://trans.info/pl/
Opracowała: Aleksandra Fila