Jaką rolę odgrywa kompletacja ?

Sposób w jaki prowadzimy kompletację towarów czekających na wysyłkę w dużym stopniu decyduje o efektywności całego procesu. Dokładność oraz szybkość to tylko niektóre z walorów sprawnej komplementacji. Warto wiedzieć na czym ona polega i jak się do niej należy przygotować.

Sztuka przygotowania wysyłki

Centra dystrybucyjne, logistyczne oraz magazyny pełnią coraz istotniejszą rolę we współczesnej gospodarce. Większość z tych obiektów dysponuje rozległą powierzchnią do przechowywania oraz składowania towarów, dlatego niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tego rodzaju obiektów staje się szybka identyfikacja miejsca składowania przesyłek, możliwość szybkiej komplementacji produktów oraz wydajne środki transportu wewnętrznego.

Komplementacja jest jedną z kluczowych czynności związanych nie tylko z przygotowaniem towarów do transportu ale tez między innymi części do produkcji. Proces ten polega na wyszukaniu zamówionych towarów, a następnie na przygotowaniu ich do wysyłki lub do produkcji.

kompletacja

Pracochłonne kompletowanie zamówień

Jednym z najważniejszych parametrów oceny skuteczności kompletacji jest jej dokładność, jest ona szczególnie ważna w przypadku komplementowania podzespołów na liniach produkcyjnych. Jest to szczególnie ważne, gdy mamy do czynienia z gotowym wyrobem składającym się nawet z tysięcy drobnych elementów. Na produkcji dąży się praktycznie do całkowitej eliminacji pomyłek. Każdy z błędów operatora strefy komplementacji czy opóźnienie, które powstaje, może okazać się brzemienne w skutkach dla całego procesu dystrybucji lub produkcji. Ze względów ekonomicznych, kluczowe jest podczas projektowania procesu komplementacji przeanalizowanie ruchu towarów w obiekcie, który jest ważny do wykonywania pracy związanej z wybraniem i wyciągnięciem jednostek.

Wpływ na organizację magazynu ma również sposób w jaki realizowane są zamówienia.
W bardzo wielu przypadkach kompletowanie zamówień wykonywane jest przy użyciu wyspecjalizowanych narzędzi, takich jak: skanery czy czytniki. Wzrastająca konkurencja sprawiła że istnieje duża presja na przyśpieszanie procesu kompletowania, a  także ograniczenie do absolutnego minimum ewentualnych błędów.

Strefa kompletacji

Ze względu na wysokość poziomu z jakiego przebiega kompletacja można wyodrębnić trzy rodzaje procesów : z niskich, średnich oraz wysokich poziomów.
W każdym z przypadków ważne jest : niezawodność oraz bezpieczeństwo. Jednym z istotnych czynników, na który zwracają uwagę użytkownicy jest wydajność pracy.

Źródło: https://trans.info/pl/
Opracowała: Aleksandra Fila