Kaizen w transporcie i logistyce

Reguły pochodzącej z Japonii filozofii Kaizen można stosować praktycznie w każdej dziedzinie życia. Konsekwentne stosowanie prostych reguł przekłada się od wielu lat na wysokie rezultaty w japońskich firmach np. Sony, Toyota czy Honda. Stosowane jest to coraz częściej w europejskich przedsiębiorstwach.

Na czym polega Kaizen ?

Słowo to oznacza ciągłe ulepszanie. Założeniem Kaizen jest wdrażanie nawet drobnych usprawnień na każdym stanowisku pracy oraz we wszystkich dziedzinach działalności. Zastosowanie tej filozofii w przedsiębiorstwie polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników, niezależnie od tego na jakim szczeblu działają. Głównym celem jest poszukiwanie pomysłów na ulepszanie własnego środowiska pracy. Kaizen przełamuje bariery organizacyjne, umożliwiając pracownikom wpływ na to w jaki sposób ich praca jest wykonywana.

Zasady działania Kaizen

Kaizen składa się z kilku podstawowych zasad. Wszystkie z nich dotyczą sposobu działania, reagowania na efekty, radzenia sobie w określonych sytuacjach czy minimalizacji ryzyka popełniania błędów. Zdaniem tej filozofii to właśnie pojawienie się problemu, sprzyja generowaniu możliwości. Problem na danym stanowisku pracy tworzy bazę dla nowych pomysłów do rozwiązania.

Kaizen

Zasada pięciu pytań

Stosuje się te zasadę, aby ustalić podstawową przyczynę problemu. Jest to zasada pięciu pytań: dlaczego ? Zadanie tych pytań pozwala dojść do źródła zakłóceń, pozwala gruntownie zbadać przyczynę oraz skupić się na ostatecznym rozwiązaniu. Możemy się dowiedzieć także, dlaczego tego problemu nie udało nam się wcześniej zauważyć. Analizę należy wykonać krok po kroku i skupić się na przyczynach jakie leżą w procesach. W ten sposób uda się znaleźć rozwiązania jakie możemy zastosować. Inspiracji należy szukać gdzie tylko to jest możliwe.

Filozofia Kaizen podpowiada aby koncentrować się na ulepszaniu. Praktyka dowodzi, iż czasami, szczególnie w procesach logistycznych czy też magazynowych, lepsze rozwiązania są na wyciągnięcie ręki.

Ciągle do przodu

Kaizen w sposób zdecydowany zaprzecza myśleniu, że pieniądze pełnią najważniejszą rolę. W filozofii Kaizen większe znaczenie odgrywa spryt oraz pomysłowość. Filozofia Kaizen pokazuje też, iż żaden proces nie jest skończony. To, że udało nam się coś ulepszyć, udoskonalić oznacza tylko, że czekają nas kolejne wyzwania.

 

 

Źródło: https://trans.info/pl/
Opracowała: Aleksandra Fila