Zwiększenie wydajności w logistyce – automatyczne wózki

Hargassner jest to rodzinna firma, która opracowuje i wytwarza systemy, które wykorzystują biomasę dla sektora drzewnego. Automatyczne wózki zastępują tradycyjne, manualne widlaki przy wykonywaniu różnorodnych operacji dla powtarzalnych prac transportowych. Możliwe jest automatyczne programowanie trasy przejazdów.

Planowanie trasy dla automatycznych wózków

Automatyczne wózki podnoszące są to maszyny bezobsługowe, które potrafią ominąć każdą z przeszkód. Są one w stanie pracować 24/7. Wiedzą one dokładnie, w którym miejscu mają się zatrzymać. Mogą one nie przerywać swojej pracy, wykonując ją prawie że bezkolizyjnie oraz bezbłędnie.  Autopiloty stosuje się głównie w miejscach gdzie pojawiają się zbliżone lub  powtarzalne trasy przejazdów. Większe operacje polegające na przenoszeniu dużej liczby palet na odległe dystanse, są najlepszym zastosowaniem dla maszyn tego typu.

wózek automatyczny

Jakie jest najlepsze zastosowanie dla wózków automatycznych ?

Sprawdzają się głównie w obszarach składowania materiałów o wysokiej wartości a także substancji niebezpiecznych. Dodatkowo w każdym innym obszarze zakładu, gdzie obecność personelu ze względów bezpieczeństwa powinna być zredukowana do minimum. Kolejną ich zaletą jest to, że mogą być one obsługiwane przez człowieka w trybie manualnym. Wystarczy tylko przełączyć je na tryb pracy ” opcja operatora ” i chwycić kierownicę.

Automatyczne wózki są widoczne dla wszystkich pracowników oraz zaprogramowane w taki sposób, aby poruszały się one po trasach, które są z góry ustalone, dając wszystkim możliwość przewidywania ich ustalonego zachowania. Dla wszystkich pracowników odbywa się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, aby udało się zapoznać ze sposobem pracy tych wózków.

Zalety korzystania z automatycznych wózków

Jest to bardzo duża oszczędność czasu a dodatkowo spora wygoda dla pracowników. Autopiloty mogą pracować zarówno w trybie pojazdów niezależnych a także we współpracy z innymi zautomatyzowanymi urządzeniami.

Automatycznie sterowane wózki otrzymują polecenia od pracowników i je wykonują. Uelastycznia to godziny pracy operatorów. Wózki mogą dostarczać materiały na linie montażową w ciągu nocy, co pozwala na znaczną oszczędność czasu. Według obliczeń wdrożenie wózków automatycznych pozwoliło na zmniejszenie liczby wypadków o 50 %.

 

Źródło: https://trans.info/pl
Opracowała: Aleksandra Fila