Polscy kierowcy ciężarówek za granicą – przepisy, które ich obowiązują

Według najnowszego raportu OCRK ciężarówki z Polski najczęściej jeżdżą do Niemiec oraz Francji. Na kolejnych miejscach znalazła się Holandia. Belgia oraz Wielka Brytania. Są to główne kierunki tras polskich kierowców. Ważne jest, aby pamiętać o regulacjach oraz przepisach jakie obowiązują za granicą.

Europejski rynek przewozowy zdominowany przez polskie firmy transportowe

Jak informują najnowsze dane Eurostatu, kierowcy ciężarówek z Polski, wykonały najwięcej tonokilometrów w ramach transportu kabotażowego oraz międzynarodowego, spośród wszystkich państw Wspólnoty. W 2017 roku liczba przewozów kabotażowych wzrosła o 17 procent. Według najnowszego raportu OCRK ponad połowa przewoźników ( 52 procent ), deleguje swoich kierowców do Niemiec. Na Francję wysyłanych jest około 14 procent, natomiast do Belgi i Holandii w granicach 5 procent.
Wysyłając swojego pracownika w przewozie kabotażowym czy też międzynarodowym należy pamiętać iż lokalne przepisy transportowe, często różnią się od tych obowiązujących w Polsce. Na co więc należy szczególnie zwrócić uwagę ?

Kontrole w Niemczech

Lokalna służba kontrolująca transport powyżej 3.5 tony robi to bardzo skrupulatnie i często. Dokładnie sprawdzane są wskazania tachografów, przy pomocy których można sprawdzić czy kierowca prawidłowo wykorzystał czas pracy oraz przysługującą mu ilość odpoczynków i przerw.
Istnieje obowiązek zgłoszenia kierowcy jako pracownika delegowanego oraz rejestrowania momentu przekroczenia granicy. Dodatkowo od 2020 roku, wchodzą w życie przepisy, które będą całkowicie zabraniały używania CB radia.

OCRK

Przepisy obowiązujące we Francji

Wymagane jest posiadanie przez kierowców zaświadczenia o delegowaniu, umowa o pracę oraz druk  „A1’’ ( czyli zaświadczenie o podleganiu pod ZUS w Polsce ). Przedsiębiorcy, którzy wysyłają swoich kierowców do Francji powinni również pamiętać, że firma musi posiadać przedstawicielstwo na terenie Republiki, by rozwiązywać kwestię związane z wynagrodzeniem kierowców.
Tirowcy, którzy wykonują przewozy we Francji powinni zwrócić uwagę na przepisy dotyczące używania telefonów komórkowych. Można z nich korzystać tylko na postoju na parkingu, z wyłączonym silnikiem.

O czym jeszcze należy pamiętać ?

Od lipca 2018 roku, w Danii i Hiszpanii obowiązują regulację dotyczące postojów na parkingach. Wprowadzono zakazy 45-godzinnych postojów odbieranych przez kierowców w pojazdach. Maksymalny czas, na niektórych parkingach w Danii wynosi obecnie 25 godzin.
Warto też zwrócić uwagę na Szwajcarię ( państwo spoza Unii Europejskiej ) , gdzie należy zwracać uwagę na normy emisji spalin. Szczególną uwagę lokalni celnicy zwracają na pojazdy używające akumulatorów AdBlue. Rząd szwajcarski planuje by stworzyć sieć podziemnych tuneli, które do 2045 roku mają przejąć do 40 procent przewozów towarowych w tym kraju. Może się więc okazać, że w najbliższej przyszłości Szwajcaria zniknie z drogowych map naszych przewoźników.

 

 

Źródło: https://www.logistyka.net.pl/
Opracowała: Aleksandra Fila